30288. ἐξομοίωσις

a becoming like
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus350.0

Editions by Text Group (25)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Abrahamo 1 0.8
De Decalogo 2 2.4
De Virtutibus 2 1.7
Galen
De temperamentis 1 0.4
De naturalibus facultatibus 7 2.1
De symptomatum causis 2 0.7
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
De temperamentis 1 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Quis dives salvetur 1 1.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Plutarch
Pericles* 1 1.0
Methodius
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 1 8.1

Passages (2 of 32)

remove

Philo Judaeus, De Decalogo

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg023.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
73 word list | read 1
107 word list | read 1