29029. ἔνοπτρον

a mirror
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1150.1

Editions by Text Group (11)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plato
Alcibiades 1 2 1.8
Aristotle
De insomniis 2 8.1
Meteorologica 23 6.8
Themistius
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 2 1.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 26 4.8
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 27 2.4
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 26 3.0

Passages (1 of 24)

passage   count
7 word list | read 2