28571. ἐνεδρεύω

to lie in wait for
logeion_003
 countfreq. per 10K
core120.1
corpus1990.1

Editions by Text Group (74)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 2 0.9
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Plutarch
Theseus 2 2.6
Publicola 3 5.1
Fabius Maximus 2 2.6
unknown 1 1.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
In Flaccum 1 1.1
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Acts 1 0.5
Xenophon
Hellenica 4 0.6
Memorabilia 2 0.5
Anabasis* 3 0.5
Cyropaedia 5 0.6
Constitution of the Lacedaimonians 1 1.9
Galen
De praesagitione ex pulsibus 2 0.6
Arrian
Anabasis 3 0.4
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Aesop
Fabulae 2 0.5
Old Testament
Deuteronomium 1 0.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 3 1.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Lysias
On the Murder of Eratosthenes* 1 3.9
Polybius.
Histories* 7 0.2
Apollodorus
Library 5 1.8
Epitome 2 2.5
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 4 2.4
Hannibalic War 4 4.0
Punic Wars 7 2.6
Numidian Affairs 1 27.5
Illyrian Wars 3 6.0
Syrian Wars 3 2.1
Mithridatic Wars 2 0.8
Civil Wars 12 1.0
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Babrius
Fabulae Aesopeae 2 1.7
Polyaenus Macedo
Strategemata 7 1.1
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 7 1.1
unknown 1 0.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Libanius
Declamatio 22 1 3.0
Declamatio 32 1 2.3
Declamatio 34 1 0.8
Anna Comnena
Alexias 8 0.6
Alexias 9 0.6
Alexias 9 0.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Fragmenta In Job (In Catenis) 1 6.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 18 0.5
Annals of Rome 5 0.5
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 2 0.3
Scholia in Pindarum Pythian Odes 3 0.6

Passages (1 of 186)

remove

Eunapius, Vitae Sophistarum

urn:cts:greekLit:tlg2050.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2 word list | read 1