28395. ἕνδεκα

eleven; the Eleven, police commissioners at Athens
logeion_003
 countfreq. per 10K
core330.2
corpus3330.2

Editions by Text Group (135)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 2 0.9
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 8 0.5
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 1.0
unknown 3 3.9
unknown 2 2.0
unknown 2 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 4 0.2
Deipnosophistae 4 0.2
Isocrates
Antidosis 1 0.5
Homer
Iliad* 4 0.3
Odyssey* 1 0.1
Herodotus
The Histories* 17 0.9
Philo Judaeus
De Plantatione 1 1.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 3 1.2
De Josepho 3 2.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Antiphon
On the murder of Herodes 1 1.5
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Mark 1 0.8
Gospel of Luke 2 1.0
Acts 2 1.0
Xenophon
Hellenica 7 1.0
Galen
De uteri dissectione 1 3.0
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
De sanitate tuenda 1 0.1
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 3 5.4
De locis affectis 1 0.1
De differentiis pulsuum 1 0.2
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 3 0.2
De compositione medicamentorum per genera 3 0.3
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
De musculorum dissectione ad tirones 2 1.4
Plato
Apology* 1 1.2
Phaedo 3 1.3
Theaetetus 7 2.9
Phaedrus 1 0.6
Lucian of Samosata
Juppiter confutatus 1 4.3
Bis accusatus sive tribunalia 2 3.4
Arrian
Anabasis 2 0.3
Apollonius, Dyscolus
De constructione 3 0.7
Aristotle
Res Publica Atheniensium 6 3.9
Historia animalium 6 0.7
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Old Testament
Genesis 2 0.6
Exodus 2 0.8
Deuteronomium 1 0.4
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 2 1.4
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 2 1.1
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
Lysias
Against Theomnestus 1 2 12.3
Against Theomnestus 2 1 16.8
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 1 1.9
Against Alcibiades 1 1 3.8
Against Alcibiades 2 1 15.5
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 1 3.0
Against The Corn-Dealers 1 8.2
Polybius.
Histories* 2 0.1
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 5 0.4
Artemidorus
Onirocriticon 5 0.8
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Hippocrates
Epidemiarum 2 0.5
De morbis I 2 0.6
De affectionibus interioribus 3 1.9
De carnibus 1 2.9
De natura ossium 1 3.1
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 3 0.2
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 2 2.0
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 2 0.5
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 1 29.3
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 4 1.9
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Demonstratio Evangelica 4 0.2
Epiphanius
Ancoratus 4 1.0
Panarion (Adversus Haereses) 12 0.6
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Zetemata codicis Vaticani 1 1.0
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 4 0.2
De oratione 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 8 1.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 8 1.2
Libanius
Oratio 47 1 2.9
Declamatio 1 2 1.3
Declamatio 2 1 3.3
Declamatio 11 1 3.5
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 15 0.4
Annals of Rome 3 0.3
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 8 1.4
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Chrestomathy 1 15.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 5 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Nemean Odes 3 0.8
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 3 1.7

Passages (2 of 288)

passage   count
15.51 word list | read 1
15.59a word list | read 1