2761. ἄκορον

yellow flag, Iris Pseudacorus
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus50.0

Editions by Text Group (4)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De temperamentis 1 0.4
De temperamentis 1 0.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1

Passages (1 of 5)

remove

Galen, De temperamentis

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg009.1st1K-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
3.1 word list | read 1