25946. ἐκκλησιάζω

to hold an assembly, debate therein
logeion_003
 countfreq. per 10K
core70.1
corpus5840.3

Editions by Text Group (82)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 3 0.2
Plutarch
unknown 4 4.1
Alcibiades 1 0.9
Isocrates
On the Peace 3 3.6
Areopagiticus 1 2.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Philo Judaeus
De Josepho 1 0.8
De Decalogo 1 1.2
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
Aristophanes
Birds* 1 0.8
Ecclesiazusae 1 1.2
New Testament
Second Corinthians 2 4.2
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Anabasis* 1 0.2
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 2 3.0
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Old Testament
Deuteronomium 1 0.4
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
Lysias
Against Eratosthenes 1 1.9
Against Eratosthenes 1 1.9
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 2 3.8
On the Scrutiny of Evandros 1 6.7
Polybius.
Histories* 2 0.1
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 3 0.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 2 0.5
Eusebius
Historia Ecclesiastica 46 4.6
Historia Ecclesiastica 43 4.4
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 5 6.4
Vita Constantini 21 5.5
De Laudibus Constantini 2 1.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Origen
Contra Celsum 4 0.2
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Homiliae In Lucam 2 1.2
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Epistula ad Africanum 1 2.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 104 9.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 72 7.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 8 2.6
Libanius
Declamatio 16 1 1.5
Declamatio 17 1 1.5
Declamatio 19 1 2.8
Declamatio 26 1 2.7
Declamatio 30 1 1.9
Declamatio 37 1 3.3
Declamatio 44 1 1.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 11 1.0
Anna Comnena
Alexias 5 0.4
Alexias 6 0.4
Alexias 6 0.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 9 1.7
Gelasius
Historia Ecclesiastica 22 4.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 19 0.6
Annals of Rome 4 0.4
Zosimus
Historia Nova 2 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 42 6.2
Historia Ecclesiastica 34 5.2
Historia Religiosa 5 1.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 13 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 9 2.6
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Commentarius In Apocalypsin 6 0.7
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 5 2.1

Passages (31 of 464)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3.1 word list | read 1
1.3.3 word list | read 1
1.14.12 word list | read 1
1.15.2 word list | read 2
1.booksumm word list | read 1
2.8.15 word list | read 1
2.8.17 word list | read 1
2.8.32 word list | read 1
2.15.2 word list | read 2
2.15.3 word list | read 1
2.15.4 word list | read 1
2.18.2 word list | read 1
2.26.3 word list | read 1
2.27.1 word list | read 1
2.27.20 word list | read 1
2.27.21 word list | read 1
2.28.2 word list | read 1
3.4.1 word list | read 1
4.12.1 word list | read 1
4.18.14 word list | read 1
4.33.3 word list | read 1
5.4.1 word list | read 1
5.6.3 word list | read 1
5.8.11 word list | read 1
5.9.17 word list | read 2
5.11.5 word list | read 1
5.19.3 word list | read 1
5.24.1 word list | read 1
5.31.3 word list | read 1
5.34.9 word list | read 1
5.39.1 word list | read 1