25917. ἐκκενόω

to empty out, leave desolate
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus1870.1

Editions by Text Group (61)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
De Posteritate Caini 2 1.8
Aristophanes
Frogs* 1 1.0
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 3 2.5
Ars Medica 4 2.5
De elementis ex Hippocrate 3 2.2
De temperamentis 3 1.1
De temperamentis 3 1.1
De naturalibus facultatibus 10 3.0
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De usu partium corporis humani I-XI 4 0.2
De utilitate respirationis 2 3.3
De semine 2 1.0
An in arteriis sanguis contineatur 1 2.1
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 1 1.6
De atra bile 2 3.1
De usu pulsuum 1 2.2
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De sanitate tuenda 9 1.3
De rebus boni malique suci 1 1.0
De symptomatum differentiis 1 1.5
De symptomatum causis 3 1.0
De tumoribus praeter naturam 1 2.4
De difficultate respirationis 1 0.3
De locis affectis 6 0.9
De differentiis pulsuum 2 0.5
De methodo medendi 20 1.3
De venae sectione adversus Erasistratum 4 6.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 6 6.6
De curandi ratione per venae sectionem 4 4.0
De purgantium medicamentorum facultate 1 3.3
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 5.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 7.2
Pro puero epileptico consilium 1 3.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 9 0.7
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 4 0.3
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
In Hippocratis De natura hominis 3 1.2
In Hippocratis De victu acutorum 4 0.6
In Hippocratis Epidemiarum I 12 0.8
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 16 1.7
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 5 6.6
In Hippocratis De articulis 2 0.3
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
Aeschylus
Persians* 1 2.0
Persians 2 3.5
Seven Against Thebes 1 2.0
Old Testament
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Hippocrates
De locis in homine 1 1.2
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Libanius
Declamatio 40 1 1.4
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2

Passages (1 of 148)

remove

Libanius, Declamatio 40

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00540.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.22 word list | read 1