25699. ἐκδίκησις

an avenging
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1180.1

Editions by Text Group (51)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 2 0.6
New Testament
Gospel of Luke 3 1.4
Acts 1 0.5
Epistle to the Romans 1 1.3
Second Corinthians 1 2.1
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
Letter to the Hebrews 1 1.9
First Epistle of Peter 1 5.6
Old Testament
Exodus 1 0.4
Numbers 3 1.2
Judices (Cod. Alexandrinus) 2 1.3
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
unknown 14 7.1
Isaias 3 0.8
Polyaenus Macedo
Excerpta Polyaeni 1 0.6
unknown
unknown 1 0.6
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 3 0.3
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 2 0.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 3 1.2
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 4 4.9
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 3 1.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 5 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 7 0.8
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (3 of 101)

passage   count
29 word list | read 1
32 word list | read 2
36 word list | read 1