25282. εἰσέτι

still yet
logeion_003
 countfreq. per 10K
core90.1
corpus2550.1

Editions by Text Group (36)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Philo Judaeus
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Lucian of Samosata
De sacrificiis 1 5.5
De sacrificiis 1 5.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 6 2.6
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 29 1.2
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 2 2.6
Demonstratio Evangelica 73 4.6
De Theophania (Fragmenta) 3 3.7
Vita Constantini 2 0.5
De Laudibus Constantini 6 3.1
Historia Ecclesiastica 38 3.8
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 5 3.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 37 3.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
Sindbad the Philosopher
Narrationes de Syntipa 1 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
Agathias Scholasticus
Epigrammata 2 3.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 11 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Libanius
Declamatio 43 2 3.3
Vitae Pindari et varia de Pindaro
unknown 1 6.9
Vita metrica 1 57.5
Apollonius Rhodius
Argonautica* 8 1.9
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (67 of 234)

remove

Eusebius, Demonstratio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg005.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.1.2 word list | read 1
1.1.7 word list | read 1
1.3.2 word list | read 1
1.praef.2 word list | read 1
2.3.91 word list | read 1
2.3.122 word list | read 1
2.3.155 word list | read 1
3.2.38 word list | read 1
3.2.42 word list | read 1
3.3.5 word list | read 1
3.4.31 word list | read 1
3.5.106 word list | read 1
3.5.109 word list | read 1
3.6.20 word list | read 1
3.6.25 word list | read 1
3.6.29 word list | read 1
3.6.34 word list | read 1
3.6.36 word list | read 1
4.7.3 word list | read 1
4.16.3 word list | read 1
4.16.23 word list | read 1
4.16.40 word list | read 1
5.3.18 word list | read 1
5.9.7 word list | read 1
5.praef.25 word list | read 1
5.praef.36 word list | read 1
6.13.5 word list | read 1
6.18.23 word list | read 1
6.18.28 word list | read 1
6.20.17 word list | read 1
6.21.7 word list | read 2
7.1.28 word list | read 1
7.1.49 word list | read 1
7.1.92 word list | read 2
7.1.127 word list | read 1
7.1.129 word list | read 1
7.1.139 word list | read 1
7.1.148 word list | read 1
7.2.43 word list | read 1
8.1.33 word list | read 1
8.1.35 word list | read 1
8.1.43 word list | read 1
8.1.61 word list | read 1
8.2.118 word list | read 1
8.2.127 word list | read 1
8.2.128 word list | read 1
8.3.11 word list | read 1
8.4.18 word list | read 1
8.4.22 word list | read 1
8.4.23 word list | read 1
8.4.27 word list | read 1
8.5.3 word list | read 1
8.5.4 word list | read 2
9.3.4 word list | read 1
9.3.7 word list | read 1
9.3.8 word list | read 2
9.6.6 word list | read 1
9.11.14 word list | read 1
9.13.3 word list | read 1
9.13.9 word list | read 1
9.16.5 word list | read 1
9.16.8 word list | read 1
10.3.20 word list | read 1
10.3.22 word list | read 1
10.8.55 word list | read 2
10.8.56 word list | read 2
10.8.85 word list | read 1