25240. εἰσβάλλω

to throw into, put into
logeion_003
 countfreq. per 10K
core1551.1
corpus4410.2

Editions by Text Group (89)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Isocrates
Trapeziticus 1 2.8
Archidamus 2 3.1
On the Peace 3 3.6
Areopagiticus 1 2.1
To Philip 2 2.1
Panathenaicus 3 1.8
Panegyricus* 3 2.6
Sophocles
Electra 1 1.0
Ajax* 1 1.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Antiphon
On the murder of Herodes 1 1.5
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Anabasis* 3 0.5
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
De sanitate tuenda 1 0.1
De differentiis febrium 21 10.1
De morborum temporibus 2 3.7
De totius morbi temporibus 3 8.3
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 2 3.6
De locis affectis 1 0.1
De crisibus 10 2.9
De diebus decretoriis 9 3.3
De methodo medendi 6 0.4
Ad Glauconem de methodo medendi 3 1.3
De curandi ratione per venae sectionem 3 3.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 3 15.0
Pro puero epileptico consilium 2 6.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De praenotione ad Epigenem 2 1.8
In Hippocratis Epidemiarum I 3 0.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 7 0.7
Lucian of Samosata
Toxaris vel amicitia 1 1.0
Arrian
Anabasis 11 1.4
Indica 1 0.7
Periplus Ponti Euxini 7 16.4
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Aristotle
Analytica priora 1 0.2
Analytica priora 1 0.2
Meteorologica 1 0.3
Pausanias
Description of Greece 36 1.6
Lysias
For Polystratus 1 4.9
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 2 0.2
Appianus of Alexandria
Samnite History 2 5.6
Gallic History 6 28.6
Wars in Spain 4 2.4
Hannibalic War 5 5.0
Punic Wars 4 1.5
Macedonian Affairs 1 2.6
Illyrian Wars 1 2.0
Syrian Wars 6 4.2
Civil Wars 11 0.9
Mithridatic Wars 7 2.8
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 2 1.3
Libanius
Declamatio 13 1 1.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 13 0.4
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
John Philoponus
unknown 2 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 2 0.2
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 23 2.0
Agathias Scholasticus
Historiae 6 1.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Apollonius Rhodius
Argonautica* 3 0.7
Euripides
Bacchae* 1 1.2
Herodotus
The Histories* 70 3.6
Polybius.
Histories* 8 0.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 66 4.2

Passages (6 of 375)

remove

Appianus of Alexandria, Syrian Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg013.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.1 word list | read 1
1.3 word list | read 1
2.7 word list | read 1
3.14 word list | read 1
8.51 word list | read 1
11.65 word list | read 1