25143. εἰρηνεύω

to bring to peace, reconcile
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus720.0

Editions by Text Group (42)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
Mark 1 0.8
Epistle to the Romans 1 1.3
Second Corinthians 1 2.1
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
Galen
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
Plato
Theaetetus 1 0.4
Old Testament
unknown 3 1.5
Polybius.
Histories* 1 0.0
Appianus of Alexandria
Punic Wars 2 0.8
Syrian Wars 1 0.7
Civil Wars 5 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 5 1.8
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Philadelphios (epist. 5) 1 9.6
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Argumenta 1 0.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 4 2.0
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 3 3.3
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1

Passages (2 of 62)

remove

Anna Comnena, Alexias

urn:cts:greekLit:tlg2703.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
11.10 word list | read 1
12.5 word list | read 1