24321. ἐγκάρσιος

athwart, oblique
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus2080.1

Editions by Text Group (39)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 2 3.1
Philo Judaeus
De Ebrietate 1 0.9
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Vita Contemplativa 1 2.2
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
De naturalibus facultatibus 9 2.7
De anatomicis administrationibus 42 5.4
De ossibus ad tirones 4 5.8
De venarum arteriarumque dissectione 1 1.3
De nervorum dissectione 1 2.8
De usu partium corporis humani I-XI 58 3.0
De motu musculorum 5 3.4
De sanitate tuenda 4 0.6
De tumoribus praeter naturam 1 2.4
De locis affectis 5 0.7
De methodo medendi 14 0.9
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 3 0.3
In Hippocratis De articulis 6 1.0
In Hippocratis De fracturis 6 1.4
In Hippocratis De officina medici 4 1.0
De musculorum dissectione ad tirones 7 4.8
De causis respirationis 1 14.7
Arrian
Anabasis 3 0.4
pseudo-Galen
De fasciis 3 3.9
Introductio seu medicus 1 0.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 4 0.5
Eusebius
Vita Constantini 1 0.3
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 4 0.7
Theodoret
Historia Religiosa 2 0.4
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 4 0.3

Passages (1 of 131)

remove

Anna Comnena, Alexias

urn:cts:greekLit:tlg2703.tlg001.opp-grclat1

read in Scaife Viewer
passage   count
11.4 word list | read 1