241. ἀγανάκτησις

irritation
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus960.0

Editions by Text Group (48)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 2 1.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Second Corinthians 1 2.1
Galen
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
De methodo medendi 1 0.1
Plato
Philebus 1 0.5
Phaedrus 1 0.6
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 6 0.5
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 3 0.4
Plotinus
Enneades 2 0.1
Eusebius
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 2 1.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Libanius
Oratio 29 1 3.3
Oratio 47 1 2.9
Oratio 53 1 3.7
Declamatio 4 2 2.8
Declamatio 5 1 1.3
Declamatio 7 1 5.1
Declamatio 30 1 1.9
Declamatio 34 2 1.6
Declamatio 47 1 2.3
Declamatio 49 1 1.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
unknown 2 16.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 13 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 5 0.6
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.7
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 4 0.2

Passages (2 of 83)

remove

Libanius, Declamatio 4

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00504.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
27 word list | read 1
77 word list | read 1