23005. δυναστεύω

to hold power
logeion_003
 countfreq. per 10K
core190.1
corpus1620.1

Editions by Text Group (71)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1
Plutarch
unknown 3 3.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Isocrates
Helen* 1 2.5
Panegyricus* 3 2.6
Nicocles or the Cyprians 2 5.0
Evagoras 1 2.1
On the Peace 1 1.2
Antidosis 2 1.1
To Philip 1 1.1
Panathenaicus 1 0.6
Herodotus
The Histories* 6 0.3
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
Galen
De differentiis febrium 2 1.0
De difficultate respirationis 1 0.3
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
De praesagitione ex pulsibus 1 0.3
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
In Hippocratis Epidemiarum I 3 0.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 3 0.3
Plato
Statesman 1 0.5
Phaedrus 1 0.6
Alcibiades 1 1 0.9
Republic* 2 0.2
Arrian
Indica 1 0.7
Pausanias
Description of Greece 18 0.8
Old Testament
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Polybius.
Histories* 5 0.2
Apollodorus
Library 5 1.8
Appianus of Alexandria
Punic Wars 2 0.8
Syrian Wars 1 0.7
Mithridatic Wars 1 0.4
Civil Wars 13 1.1
Clement of Alexandria
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Dio Chrysostom
Orationes 5 0.3
Hippocrates
De prisca medicina 1 1.8
De aere, aquis, locis 1 1.3
Aphorismi 2 2.7
De humoribus 3 13.1
De corde 1 9.9
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Oration of Constantine 4 3.5
Gregorius Nazianzenus
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 1 4.8
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 31 1 2.6
Oratio 50 1 3.4
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 31 1 2.3
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 11 0.6
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2

Passages (1 of 144)

remove

Libanius, Declamatio 31

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00531.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
39 word list | read 1