2285. αἰχμαλωσία

captivity: a body of captives
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus4390.2

Editions by Text Group (68)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 3 1.3
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 8.5
unknown 1 1.2
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
New Testament
Ephesians 1 3.9
Revelation 2 1.9
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 2 0.5
Old Testament
Numbers 4 1.6
Deuteronomium 3 1.3
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
unknown 1 0.5
Isaias 6 1.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Appianus of Alexandria
Samnite History 1 2.8
Wars in Spain 1 0.6
Punic Wars 1 0.4
Syrian Wars 2 1.4
Civil Wars 1 0.1
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 2 0.6
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 2 0.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 3 0.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 12 0.5
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Demonstratio Evangelica 27 1.7
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Vita Constantini 1 0.3
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 12 0.6
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 7 0.4
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 12 4.7
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 5 6.1
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 11 10.4
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 6 1.9
Epistula ad Africanum 4 8.5
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Libanius
Characteres Epistolici [Sp.] 1 4.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 37 3.4
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 5 1.0
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 20 0.6
Annals of Rome 13 1.4
Argumenta 3 1.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Theodoret
Historia Religiosa 3 0.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 154 5.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 6 0.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 0.7
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 6 0.4
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 5 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 6 0.4
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (3 of 236)

remove

Joannes Zonaras, Argumenta

urn:cts:greekLit:tlg3135.tlg004.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.6 word list | read 1
2.23 word list | read 1
3.9 word list | read 1