22465. δόκησις

an opinion, belief, conceit, fancy
logeion_003
 countfreq. per 10K
core120.1
corpus1290.1

Editions by Text Group (57)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 9 0.6
Euripides
Heracles* 1 1.1
Heracles 1 1.1
Plutarch
unknown 1 1.1
Sophocles
Trachiniae 2 2.5
Oedipus Tyrannus* 1 1.0
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Ebrietate 2 1.8
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
De differentiis pulsuum 1 0.2
De methodo medendi 2 0.1
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Excerpta Polyaeni 1 0.6
unknown
unknown 1 0.2
unknown 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 8 1.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 15 0.8
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Libanius
Declamatio 34 1 0.8
Declamatio 40 1 1.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 8 0.2
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 9 1.7
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 2 0.2
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 3 0.5
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 12 1.8
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Nemean Odes 2 0.5

Passages (4 of 100)

passage   count
5.37 word list | read 1
6.140 word list | read 4
6.141 word list | read 5
8.33 word list | read 2