22462. δοκή

a vision, fancy
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus310.0

Editions by Text Group (22)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Isocrates
To Demonicus 2 6.5
Philo Judaeus
De Abrahamo 1 0.8
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Symposium 1 1.0
Cyropaedia 1 0.1
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
Lucian of Samosata
Gallus 1 1.8
De mercede conductis potentium familiaribus 1 1.4
Abdicatus 1 2.1
Aristotle
Res Publica Atheniensium 2 1.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 6 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Euripides
Bacchae* 1 1.2
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Plato
Euthyphro* 1 1.8
Republic* 1 0.1