22308. διχῆ

in two, asunder
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus930.0

Editions by Text Group (35)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
Galen
De elementis ex Hippocrate 1 0.7
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De symptomatum differentiis 1 1.5
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
De diebus decretoriis 1 0.4
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 10 3.8
Old Testament
Deuteronomium 1 0.4
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Hippocrates
De capitis vulneribus 1 1.9
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 2 0.4
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 3 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 5 0.4
Libanius
Oratio 62 1 1.8
Declamatio 4 1 1.4
Anna Comnena
Alexias 10 0.7
Alexias 11 0.8
Alexias 11 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
Agathias Scholasticus
Epigrammata 1 1.7
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 2 0.6
Theodoret
Historia Ecclesiastica 5 0.7
Historia Ecclesiastica 5 0.8
Historia Religiosa 4 0.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2

Passages (7 of 84)

passage   count
1.11 word list | read 1
1.17 word list | read 1
2.6 word list | read 3
2.7 word list | read 2
2.15 word list | read 1
2.24 word list | read 1
2.27 word list | read 1