22003. διόρθωσις

a making straight, restoration, reform
logeion_003
 countfreq. per 10K
core240.2
corpus2740.1

Editions by Text Group (78)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Plutarch
unknown 1 1.0
Philo Judaeus
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
New Testament
Letter to the Hebrews 1 1.9
Galen
In Hippocratis De articulis 4 0.6
In Hippocratis De fracturis 2 0.5
In Hippocratis De officina medici 2 0.5
Aristotle
De sophisticis elenchis 2 1.4
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 46 2.6
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 2 1.1
Polybius.
Histories* 24 0.7
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Appianus of Alexandria
Samnite History 1 2.8
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 6 0.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Excerpta ex Theodoto 2 2.6
Hippocrates
De officina medici 2 8.8
De fracturis 2 1.7
De articulis 8 3.6
Vectiarius 8 15.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Plotinus
Enneades 1 0.0
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Vita Constantini 5 1.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 6 0.3
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1 0.3
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 11 0.7
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 4 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 5 0.8
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 5 0.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 2 0.2
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 2 0.7
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 2 0.7
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Zosimus
Historia Nova 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 4 0.5
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 4 0.7
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 4 0.5
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 4 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 15 1.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 7 0.6
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 9 2.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 7 2.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 0.3
unknown 1 0.9
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 2 0.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (1 of 210)

remove

Marcellus, Fragmenta

urn:cts:greekLit:tlg2041.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
121 word list | read 1