21697. δικαίωμα

an act by which wrong is set right
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus2520.1

Editions by Text Group (68)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 4 0.3
Isocrates
Archidamus 1 1.5
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 2 1.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Decalogo 1 1.2
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Epistle to the Romans 5 6.6
Letter to the Hebrews 2 3.8
Revelation 2 1.9
Old Testament
Genesis 1 0.3
Exodus 6 2.5
Leviticus 1 0.5
Numbers 6 2.5
Deuteronomium 28 12.3
Ruth 1 4.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 7 3.6
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 2 1.2
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 3 1.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 5 2.7
unknown 2 1.0
Artemidorus
Onirocriticon 2 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 6 1.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 7 10.1
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 3 3.0
Theophilus
Ad Autolycum 2 0.9
Ad Autolycum 2 0.9
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 5 0.3
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Epiphanius
Ancoratus 4 1.0
Panarion (Adversus Haereses) 10 0.5
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 2 1.9
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Epistula ad Africanum 3 6.4
Libanius
Epistulae 1-1544 3 0.2
Declamatio 16 1 1.5
Declamatio 50 1 2.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Argumenta 1 0.4
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 11 0.4
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 5 0.5
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 6 2.0
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 6 2.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 16 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 16 3.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 16 1.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 0.7
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 6 0.4
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4

Passages (1 of 182)

remove

Isocrates, Archidamus

urn:cts:greekLit:tlg0010.tlg016.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
25 word list | read 1