21355. διείργω

to keep asunder, separate
logeion_003
 countfreq. per 10K
core140.1
corpus1120.1

Editions by Text Group (59)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 3 0.2
Plutarch
unknown 1 1.2
unknown 1 0.9
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Homer
Iliad* 1 0.1
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Xenophon
Anabasis* 1 0.2
Pindar
Nemean* 1 1.9
Galen
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 6 0.3
In Hippocratis De articulis 1 0.2
Arrian
Anabasis 2 0.3
Aristotle
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
Historia animalium 4 0.4
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 1 3.9
Theophrastus
Characters 1 1.4
Pausanias
Description of Greece 8 0.4
Polybius.
Histories* 7 0.2
Appianus of Alexandria
Punic Wars 3 1.1
Civil Wars 2 0.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 3 0.5
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Hippocrates
De morbo sacro 1 2.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 3 0.5
unknown 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Plotinus
Enneades 6 0.3
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
De Laudibus Constantini 2 1.0
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 2 1.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 3 0.2
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2 0.2
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 6 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6

Passages (3 of 99)

remove

Appianus of Alexandria, Punic Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg009.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3 word list | read 1
14.95 word list | read 1
15.103 word list | read 1