21267. διαψύχω

to cool, refresh
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus210.0

Editions by Text Group (17)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Galen
De methodo medendi 1 0.1
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis De victu acutorum 2 0.3
In Hippocratis De articulis 1 0.2
De consuetudinibus 1 2.5
Lucian of Samosata
Charon sive contemplantes 1 2.3
Aristotle
De respiratione 1 1.6
Hippocrates
De prisca medicina 3 5.3
De diaeta in morbis acutis 2 3.1
De articulis 1 0.4
De natura hominis 1 2.5
De morbo sacro 1 2.0
De corde 1 9.9
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (1 of 20)

remove

Hippocrates, De corde

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg045.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
9 word list | read 1