21192. διαφωνία

discord, disagreement
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus3550.2

Editions by Text Group (88)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
Galen
De sectis ad eos qui introducuntur 3 4.8
Ars Medica 1 0.6
De temperamentis 2 0.7
De naturalibus facultatibus 3 0.9
De anatomicis administrationibus 6 0.8
De usu partium corporis humani I-XI 5 0.3
De semine 1 0.5
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 1 1.2
De placitis Hippocratis et Platonis 6 0.6
De sanitate tuenda 1 0.1
De morborum differentiis 1 1.5
De locis affectis 1 0.1
De differentiis pulsuum 4 0.9
De dignoscendis pulsibus 2 0.6
De causis pulsuum 2 0.6
De praesagitione ex pulsibus 1 0.3
Synopsis librorum suorum de pulsibus 2 1.3
De diebus decretoriis 7 2.6
De methodo medendi 6 0.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 3 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 10 1.1
De substantia facultatum naturalium fragmentum 2 14.3
In Hippocratis De natura hominis 2 0.8
In Hippocratis De victu acutorum 20 2.9
In Hippocratis Epidemiarum I 4 0.3
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 7 9.3
In Hippocratis De articulis 1 0.2
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
In Hippocratis De officina medici 6 1.4
De temperamentis 2 0.7
Apollonius, Dyscolus
De constructione 1 0.2
Aristoxenus
Harmonics 1 0.7
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 4 0.2
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 62 11.7
Adversus Mathematicos 14 1.3
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Stromata Books 7-8 7 2.4
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 2 0.7
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 1 3.6
Plotinus
Enneades 1 0.0
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 11 0.5
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 2 0.5
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 4 0.2
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 3 0.6
Origen
Contra Celsum 7 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 8 0.5
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 7 0.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Declamatio 16 1 1.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 6 0.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 3 0.5
Elias
In Porphyrii Isagogen 3 0.8
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 5 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 8 1.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 6 0.6
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 15 1.5
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (13 of 256)

passage   count
7.261 word list | read 1
7.317 word list | read 1
7.318 word list | read 2
7.319 word list | read 1
7.351 word list | read 1
7.380 word list | read 1
7.430 word list | read 1
8.11 word list | read 1
8.257 word list | read 1
8.265 word list | read 1
8.324 word list | read 1
8.328 word list | read 1
11.229 word list | read 1