21014. διατηρέω

to watch closely, observe
logeion_003
 countfreq. per 10K
core280.2
corpus2040.1

Editions by Text Group (90)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.3
Pericles* 2 1.9
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 1 13.3
unknown 2 2.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 6 0.2
Deipnosophistae 6 0.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Cherubim 2 2.7
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 2 1.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Abrahamo 2 1.5
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 7 1.2
De Vita Contemplativa 1 2.2
De Aeternitate Mundi 1 1.1
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Acts 1 0.5
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
Aristotle
Res Publica Atheniensium 3 1.9
Historia animalium 1 0.1
Magna Moralia 1 0.4
Ars Poetica* 1 0.9
Ars Poetica 1 0.9
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Old Testament
Genesis 1 0.3
Deuteronomium 1 0.4
unknown 2 1.0
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
De remediis parabilibus 1 0.3
Polybius.
Histories* 25 0.8
Clement of Alexandria
Paedagogus 3 0.5
Stromata Books 7-8 1 0.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Hippocrates
Iusiurandum 1 39.2
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
Euclid
Data 2 1.0
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Origen
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Oratio 5 1 3.6
Oratio 48 1 2.8
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 8 1 3.9
Declamatio 17 2 3.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Anna Comnena
Alexias 11 0.8
Alexias 11 0.8
Alexias 11 0.8
Methodius
Fragmenta In Job (In Catenis) 1 6.2
Sindbad the Philosopher
Narrationes de Syntipa 1 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Annals of Rome 3 0.3
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 4 0.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 2 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 4 0.7
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5

Passages (1 of 191)

passage   count
1.2 word list | read 1