20993. διάτασις

tension
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1100.1

Editions by Text Group (46)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 2 1.7
De naturalibus facultatibus 3 0.9
De usu partium corporis humani I-XI 3 0.2
De semine 1 0.5
De symptomatum causis 2 0.7
De plenitudine 4 3.6
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 1 1.1
De locis affectis 3 0.4
De praesagitione ex pulsibus 1 0.3
De methodo medendi 1 0.1
De venae sectione adversus Erasistratum 1 1.7
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 12 0.9
De compositione medicamentorum per genera 3 0.3
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
In Hippocratis De fracturis 2 0.5
In Hippocratis De officina medici 10 2.4
Plato
Republic* 1 0.1
Aristotle
Historia animalium 2 0.2
De partibus animalium 1 0.3
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 10 5.5
De remediis parabilibus 3 1.0
De optima secta ad Thrasybulum 3 1.7
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Hippocrates
De prisca medicina 1 1.8
De officina medici 3 13.1
De fracturis 1 0.8
De articulis 2 0.9
Vectiarius 4 7.7
Coa praesagia 2 1.7
De morbis I 1 0.3
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 8 0.3
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1

Passages (2 of 84)

remove

Hippocrates, De officina medici

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg008.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
15 word list | read 2
16 word list | read 1