20436. διανόημα

a thought, notion
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus990.0

Editions by Text Group (50)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Isocrates
Nicocles or the Cyprians 1 2.5
Antidosis 1 0.5
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 2 0.1
Plato
Theaetetus 1 0.4
Symposium* 1 0.5
Alcibiades 1 2 1.8
Republic* 2 0.2
Old Testament
unknown 7 3.5
Isaias 2 0.5
Dio Chrysostom
Orationes 6 0.3
Hippocrates
Epidemiarum 1 0.2
De diaeta 1 0.5
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Plotinus
Enneades 3 0.1
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Epiphanius
Ancoratus 4 1.0
Panarion (Adversus Haereses) 7 0.4
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Iamblichus
Protrepticus 2 0.7
Origen
Contra Celsum 2 0.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 5 2.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Libanius
Declamatio 49 4 6.0
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 2 0.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 6 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Gregorius
Orationes XIII-XXX 1 1.6

Passages (3 of 90)

remove

Anna Comnena, Alexias

urn:cts:greekLit:tlg2703.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
4.6 word list | read 1
5.4 word list | read 1
11.10 word list | read 1