20395. διαναπαύω

allow to rest awhile
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus770.0

Editions by Text Group (26)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
Xenophon
On the Art of Horsemanship 1 1.3
Galen
De semine 1 0.5
De sanitate tuenda 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 5 0.3
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 2 0.2
De consuetudinibus 1 2.5
Plato
Statesman 1 0.5
Lucian of Samosata
Toxaris vel amicitia 1 1.0
Appianus of Alexandria
Hannibalic War 1 1.0
Civil Wars 4 0.3
Hippocrates
Epidemiarum 1 0.2
Aphorismi 1 1.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Eusebius
Vita Constantini 2 0.5
De Laudibus Constantini 1 0.5
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Libanius
Declamatio 23 1 1.2
Anna Comnena
Alexias 14 1.0
Alexias 14 1.0
Alexias 14 1.0
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Theodoret
Historia Religiosa 3 0.7
Polybius.
Histories* 2 0.1

Passages (1 of 68)

remove

Libanius, Declamatio 23

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
30 word list | read 1