20303. διαμερίζω

to distribute
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus840.0

Editions by Text Group (42)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Posteritate Caini 1 0.9
De Plantatione 1 1.1
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Mark 1 0.8
Gospel of Luke 6 2.9
Gospel according to John* 1 0.6
Acts 2 1.0
Plato
Statesman 1 0.5
Philebus 1 0.5
Old Testament
Genesis 1 0.3
Deuteronomium 1 0.4
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Isaias 1 0.3
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Civil Wars 2 0.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 4 0.8
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 1 1.4
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 16 1.0
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 7 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 6 0.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 3 0.4
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (1 of 73)

remove

Clemens Romanus, Epistula I ad Corinthios

urn:cts:greekLit:tlg1271.tlg001.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
29.2 word list | read 1