20140. διακρούω

to prove by knocking
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus510.0

Editions by Text Group (33)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.3
Philo Judaeus
De Confusione Linguarum 1 1.0
Plato
Theaetetus 1 0.4
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
unknown
unknown 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Libanius
Oratio 54 1 1.6
Declamatio 41 1 2.5
Declamatio 44 1 1.7
Declamatio 15 2 3.7
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 8 0.2
Annals of Rome 3 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Herodotus
The Histories* 1 0.1

Passages (1 of 50)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.27 word list | read 1