20103. διάκοσμος

battle-order
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus590.0

Editions by Text Group (20)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 2 3.1
Plutarch
unknown 1 1.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 12 0.5
Deipnosophistae 12 0.5
Plato
Phaedrus 1 0.6
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 7 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 6 0.8
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3

Passages (1 of 46)

remove

pseudo-Aristotle, De mundo

urn:cts:greekLit:stoa0033a.tlg028.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
6 word list | read 2