20101. διακόσμησις

a setting in order, regulating
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus1270.1

Editions by Text Group (47)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Plutarch
Pericles* 1 1.0
Philo Judaeus
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Aeternitate Mundi 5 5.5
Galen
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 1 1.2
Plato
Symposium* 1 0.5
Lucian of Samosata
Icaromenippus 1 1.9
Polybius.
Histories* 1 0.0
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 3 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 3 3.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 10 0.4
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Oration of Constantine 2 1.8
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Libanius
Declamatio 13 1 1.8
Gelasius
unknown 1 8.1
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 2 1.8
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 12 0.4
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 7 0.9
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 3 0.8
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 10 0.6
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 12 1.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (2 of 87)

passage   count
2 word list | read 2
3 word list | read 1