19677. διαβεβαιόω

confirm
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus1480.1

Editions by Text Group (61)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.2
Fabius Maximus 1 1.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Decalogo 1 1.2
New Testament
First Timothy 1 5.9
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 20 3.8
Adversus Mathematicos 2 0.2
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 2 0.3
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 3 1.4
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Demonstratio Evangelica 1 0.1
De Ecclesiastica Theologia 2 1.2
Oration of Constantine 2 1.8
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 10 0.5
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Epistula ad Africanum 1 2.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 6 0.4
Alexias 6 0.4
Alexias 6 0.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 6 0.2
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 3 0.3
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 8 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 1 0.5
Polybius.
Histories* 2 0.1

Passages (1 of 139)

remove

New Testament, Epistle of Paul to Titus

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg017.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
3.8 word list | read 1