19628. δημώδης

of the people, popular
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus420.0

Editions by Text Group (26)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Solon 1 1.1
Pericles* 1 1.0
Philo Judaeus
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
Plato
Phaedo 1 0.4
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 1 3.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Iamblichus
Protrepticus 6 2.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 8 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 2 0.5

Passages (1 of 39)

remove

Eunapius, Vitae Sophistarum

urn:cts:greekLit:tlg2050.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
15 word list | read 1