19559. δημιουργέω

to practise a trade, do work
logeion_003
 countfreq. per 10K
core190.1
corpus6600.3

Editions by Text Group (178)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De spiritu 2 5.6
Plutarch
Publicola 1 1.7
Pericles* 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 3 2.3
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 10 3.1
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Posteritate Caini 2 1.8
De Gigantibus 1 3.1
Quod Deus Sit Immutabilis 2 2.2
De Agricultura 1 1.1
De Plantatione 1 1.1
De Ebrietate 2 1.8
De Confusione Linguarum 3 3.0
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 3 1.9
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 4 1.6
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 3 1.0
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 5 0.9
Quod Omnis Probus Liber Sit 2 2.7
De Vita Contemplativa 1 2.2
De Aeternitate Mundi 1 1.1
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Aristophanes
Lysistrata 1 1.1
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 4 3.3
Ars Medica 1 0.6
De temperamentis 1 0.4
De temperamentis 1 0.4
De naturalibus facultatibus 6 1.8
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De usu partium corporis humani I-XI 72 3.7
De motu musculorum 2 1.4
De semine 8 3.8
De foetuum formatione 1 1.3
An in arteriis sanguis contineatur 1 2.1
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 2 2.3
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De sanitate tuenda 3 0.4
De symptomatum causis 1 0.3
De difficultate respirationis 1 0.3
De locis affectis 1 0.1
De causis pulsuum 1 0.3
De diebus decretoriis 1 0.4
De methodo medendi 3 0.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
Plato
Phaedo 1 0.4
Theaetetus 1 0.4
Sophist 2 1.1
Statesman 10 5.4
Philebus 3 1.5
Symposium* 2 1.1
Charmides 1 1.1
Republic* 15 1.6
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 10.0
Meteorologica 1 0.3
De partibus animalium 2 0.5
De respiratione 1 1.6
De sensu et sensibilibus 2 2.5
pseudo-Galen
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 1 0.9
Polybius.
Histories* 1 0.0
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 3 0.3
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 4 1.7
Paedagogus 7 1.2
Stromata Books 7-8 3 1.0
Quis dives salvetur 1 1.1
Excerpta ex Theodoto 5 6.6
Dio Chrysostom
Orationes 8 0.4
Hippocrates
De arte 4 14.6
Praeceptiones 2 14.9
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Justin Martyr
Apology 4 2.7
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 14 6.5
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Theophilus
Ad Autolycum 2 0.9
Ad Autolycum 2 0.9
Tatianus
Oratio ad Graecos 4 4.0
Plotinus
Enneades 9 0.4
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 1 0.3
In Aristotelis Physica Paraphrasis 2 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 32 1.4
Historia Ecclesiastica 1 0.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 9 0.6
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Oration of Constantine 1 0.9
De Laudibus Constantini 1 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 24 1.3
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Iamblichus
Protrepticus 3 1.1
Origen
Contra Celsum 10 0.6
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 1 0.3
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 2 1.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 11 1.5
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 10 1.4
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Oratio 1 1 0.4
Oratio 11 4 2.6
Oratio 31 1 2.6
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 13 1 1.8
Declamatio 33 1 2.5
Declamatio 50 1 2.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 4 0.8
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
De Libero Arbitrio 16 20.9
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 4 20.8
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 6 0.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 13 0.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 3 0.2
John Philoponus
unknown 3 0.2
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 3 0.2
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 3 0.3
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 21 2.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 13 0.4
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 6 1.7
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 11 1.4
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 4 0.2
Olympiodorus
Prolegomena 4 0.6
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Elias
In Porphyrii Isagogen 4 1.1
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 20 2.6
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 13 0.8
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Religiosa 3 0.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 8 0.5
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (4 of 506)

remove

Tatianus, Oratio ad Graecos

urn:cts:greekLit:tlg1766.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
8.13 word list | read 1
17.29 word list | read 1
33.54 word list | read 1
34.56 word list | read 1