19545. δημηγορία

a speech in the public assembly
logeion_003
 countfreq. per 10K
core80.1
corpus1170.1

Editions by Text Group (52)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Xenophon
Memorabilia 2 0.5
Plato
Theaetetus 1 0.4
Phaedrus 3 1.7
Apology* 1 1.2
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 2 0.5
Vitae Aesopi
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 1 33.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Oration of Constantine 1 0.9
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 3 0.6
Origen
Contra Celsum 7 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 4 2 2.8
Declamatio 9 1 2.5
Declamatio 18 2 7.7
Declamatio 20 3 10.9
Declamatio 23 1 1.2
Declamatio 24 1 4.1
Declamatio 35 2 6.8
Declamatio 41 1 2.5
Declamatio 48 1 1.9
Declamatio 36 1 2.6
Declamatio 43 2 3.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 4 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 16 1.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 6 0.4
Gregorius
Orationes XIII-XXX 1 1.6
Polybius.
Histories* 7 0.2

Passages (1 of 98)

passage   count
1 word list | read 1