18765. δαίω

to light up, make to burn, kindle
logeion_003
 countfreq. per 10K
core430.3
corpus1380.1

Editions by Text Group (56)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Apollonius Rhodius
Argonautica* 11 2.6
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Homer
Iliad* 16 1.3
Odyssey* 13 1.3
Homeric Hymns
Hymn 4 to Hermes 1 10.6
Aristophanes
Lysistrata 1 1.1
Frogs* 1 1.0
Hesiod
Sheild of Heracles 2 26.5
Pindar
Pythian* 1 1.3
Galen
De naturalibus facultatibus 1 0.3
Lucian of Samosata
De saltatione 1 1.4
Apollonius, Dyscolus
De constructione 4 0.9
Aeschylus
Persians* 1 2.0
Persians 1 1.8
Seven Against Thebes 1 2.0
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Libation Bearers 2 3.8
Aristotle
Magna Moralia 2 0.8
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Hippocrates
De haemorrhoidibus 1 10.6
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 6 0.4
Vita Constantini 1 0.3
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 4 0.8
Zetemata codicis Vaticani 2 2.0
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Declamatio 19 1 2.8
Declamatio 20 1 3.6
Declamatio 30 1 1.9
Declamatio 47 1 2.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 15 0.9
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2

Passages (2 of 123)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
4.22.35 word list | read 1
4.22.36 word list | read 1