17902. γηθέω

to rejoice
logeion_003
 countfreq. per 10K
core580.4
corpus1850.1

Editions by Text Group (90)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Apollonius Rhodius
Argonautica* 11 2.6
Euripides
Bacchae* 1 1.2
Plutarch
unknown 1 1.0
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Sophocles
Oedipus Tyrannus* 1 1.0
Electra 2 2.1
Philoctetes 1 1.0
Homer
Iliad* 23 1.9
Odyssey* 17 1.8
Homeric Hymns
Hymn 2 to Demeter* 2 5.4
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 2 0.6
De Cherubim 2 2.7
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 5 4.4
De Posteritate Caini 1 0.9
Quod Deus Sit Immutabilis 3 3.3
De Plantatione 2 2.2
De Ebrietate 2 1.8
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Abrahamo 3 2.3
De Josepho 3 2.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 6 1.1
De Virtutibus 2 1.7
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
In Flaccum 1 1.1
Hesiod
Theogony* 1 1.3
Pindar
Pythian* 1 1.3
Nemean* 1 1.9
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
Plato
Phaedo 1 0.4
Phaedrus 3 1.7
Lucian of Samosata
Somnium sive vita Luciani 1 5.5
De mercede conductis potentium familiaribus 1 1.4
Dialogi Marini 1 2.4
Apollonius, Dyscolus
De constructione 1 0.2
Aeschylus
Libation Bearers 1 1.9
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 2 0.2
Appianus of Alexandria
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 1 0.4
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Quis dives salvetur 1 1.1
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Excerpta Polyaeni 1 0.6
unknown
unknown 1 0.2
unknown 1 0.6
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 1 3.6
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 1 2.8
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 2 0.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Oration of Constantine 1 0.9
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 9 1 11.0
Oratio 11 1 0.6
Declamatio 2 1 3.3
Declamatio 8 1 3.9
Declamatio 10 1 2.6
Declamatio 22 1 3.0
Declamatio 34 1 0.8
Declamatio 36 1 2.6
Declamatio 40 1 1.4
Declamatio 47 1 2.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 4 2.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 2 1.8
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Theodoret
Historia Religiosa 2 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 7 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Nemean Odes 2 0.5

Passages (3 of 177)

passage   count
9 word list | read 1
113 word list | read 1
170 word list | read 1