17308. βύρσα

the skin stripped off, a hide
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus1000.0

Editions by Text Group (41)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Bacchae* 1 1.2
Plutarch
unknown 1 0.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 3 0.6
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Xenophon
Apology 1 4.5
Galen
De sectis ad eos qui introducuntur 1 1.6
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De differentiis febrium 1 0.5
De locis affectis 1 0.1
De methodo medendi 3 0.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 5 0.4
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
Adversus Lycum 1 1.3
Lucian of Samosata
Gallus 1 1.8
Toxaris vel amicitia 10 10.4
Lexiphanes 2 7.6
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Aesop
Fabulae 5 1.2
Pausanias
Description of Greece 4 0.2
Old Testament
Leviticus 2 1.0
Polybius.
Histories* 1 0.0
Apollodorus
Library 3 1.1
Appianus of Alexandria
Punic Wars 3 1.1
Mithridatic Wars 1 0.4
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 1 4.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Declamatio 1 1 0.7
Anna Comnena
Alexias 7 0.5
Alexias 7 0.5
Alexias 7 0.5
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Argumenta 2 0.9
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Epigrammata 1 1.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 6 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1

Passages (3 of 78)

remove

Herodian, Ab excessu divi Marci

urn:cts:greekLit:tlg0015.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
5.6.4 word list | read 1
7.9.6 word list | read 1
8.4.10 word list | read 1