17. ἀάω

to hurt, damage
logeion_003
 countfreq. per 10K
core410.3
corpus1860.1

Editions by Text Group (75)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 4 0.2
Sophocles
Philoctetes 4 4.1
Philo Judaeus
De Confusione Linguarum 2 2.0
De Fuga Et Inventione 3 2.8
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
De Virtutibus 1 0.8
De Vita Contemplativa 1 2.2
Galen
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 1 1.2
Aeschylus
Libation Bearers 1 1.9
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 5 0.3
Old Testament
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2 0.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 4 1.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 9 0.9
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1 0.3
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Marcellus
Fragmenta 2 1.7
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 5 0.3
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 44 1 1.7
Declamatio 48 1 1.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 2 1.1
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
unknown 4 0.3
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 4 0.3
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 5 0.5
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 4 1.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 4 1.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Scholia in Euclidem
Scholia in Euclidis Data 4 3.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 8 0.5
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 1 0.5
Gregorius
Orationes XIII-XXX 2 3.2
Apollonius Rhodius
Argonautica* 13 3.1
Homer
Iliad* 13 1.1
Odyssey* 10 1.0
Homeric Hymns
Hymn 2 to Demeter* 3 8.1
Pindar
Isthmean* 1 3.2
Pythian* 1 1.3
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (1 of 161)

passage   count
24.9 word list | read 1