16465. βλασφημία

a profane speech
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus4780.2

Editions by Text Group (131)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 8.5
unknown 1 1.2
unknown 2 2.1
unknown 1 1.0
Pericles* 3 2.9
Isocrates
Against the Sophists 1 7.1
Busiris 1 3.4
Plataicus 1 2.9
Archidamus 1 1.5
Antidosis 2 1.1
To Philip 1 1.1
Panathenaicus 1 0.6
Ad Philippum 1 7.6
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Philo Judaeus
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 2 2.4
In Flaccum 4 4.5
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
Gospel according to Matthew 4 2.0
Mark 3 2.5
Gospel of Luke 1 0.5
Ephesians 1 3.9
Letter to the Colossians 1 5.9
First Timothy 1 5.9
Letter of Jude 1 20.9
Revelation 5 4.8
Gospel according to John* 1 0.6
Galen
De methodo medendi 1 0.1
De praenotione ad Epigenem 1 0.9
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 2 3.0
Icaromenippus 1 1.9
Revivescentes sive piscator 1 1.5
De morte Peregrini 1 2.3
De saltatione 1 1.4
Eunuchus 2 14.9
Abdicatus 1 2.1
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 8 1.4
Eclogae propheticae 2 4.0
Dio Chrysostom
Orationes 5 0.3
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 3 1.5
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Anonymus
Didache XII Apostolorum 2 9.0
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 4 1.9
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 9 0.9
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 4 1.0
Oration of Constantine 1 0.9
Historia Ecclesiastica 8 0.8
Epiphanius
Ancoratus 12 3.0
Panarion (Adversus Haereses) 17 0.9
Gregorius Nazianzenus
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 2 3.2
Marcellus
Fragmenta 2 1.7
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 4 0.2
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 4 1.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 34 3 11.8
Oratio 38 1 4.9
Oratio 42 1 2.1
Oratio 46 1 2.5
Oratio 51 1 3.5
Oratio 54 1 1.6
Oratio 62 1 1.8
Oratio 63 1 2.9
Oratio 64 2 1.9
Declamatio 1 3 2.0
Declamatio 6 1 1.8
Declamatio 8 1 3.9
Declamatio 16 1 1.5
Declamatio 41 1 2.5
Declamatio 42 1 2.1
Declamatio 44 2 3.4
Declamatio 48 1 1.9
Declamatio 50 1 2.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 13 1.2
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 16 3.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 14 2.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 11 0.3
Annals of Rome 5 0.5
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 46 6.8
Historia Ecclesiastica 44 6.7
Historia Religiosa 4 0.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 4 0.5
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 15 2.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 7 1.7
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 2.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 0.3
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 14.6
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 9 20.4
Commentarius In Apocalypsin 16 1.8
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 9 3.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 3.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 14 1.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (32 of 372)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.2 word list | read 2
1.3 word list | read 1
1.5 word list | read 1
1.6 word list | read 1
1.7 word list | read 3
1.8 word list | read 1
1.15 word list | read 1
1.25 word list | read 1
1.27 word list | read 1
2.4 word list | read 1
2.15 word list | read 1
2.17 word list | read 1
2.19 word list | read 3
2.23 word list | read 3
2.24 word list | read 1
2.25 word list | read 4
2.27 word list | read 2
3.3 word list | read 1
3.9 word list | read 1
3.20 word list | read 1
4.3 word list | read 1
4.9 word list | read 1
4.11 word list | read 1
4.13 word list | read 1
4.19 word list | read 2
4.22 word list | read 2
4.31 word list | read 1
5.2 word list | read 1
5.7 word list | read 1
5.8 word list | read 1
5.9 word list | read 2
5.36 word list | read 1