16464. βλασφημέω

to drop evil
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus4520.2

Editions by Text Group (129)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Alcibiades 1 0.9
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 5 0.2
Deipnosophistae 5 0.2
Isocrates
On the team of horses 1 3.3
Busiris 1 3.4
Nicocles or the Cyprians 1 2.5
Antidosis 7 3.7
To Philip 1 1.1
Panathenaicus 2 1.2
Helen* 2 5.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 4 0.8
Philo Judaeus
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Fuga Et Inventione 2 1.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
Gospel according to Matthew 3 1.5
Mark 4 3.3
Gospel of Luke 3 1.4
Acts 4 2.1
Epistle to the Romans 3 3.9
1 Corinthians 1 1.4
First Timothy 2 11.8
Epistle of Paul to Titus 2 29.0
James 1 5.4
First Epistle of Peter 1 5.6
Second Epistle of Peter 3 25.8
Letter of Jude 2 41.8
Revelation 4 3.8
Gospel according to John* 1 0.6
Galen
De methodo medendi 1 0.1
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 1 1.3
Plato
Alcibiades 2 2 4.4
Republic* 1 0.1
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
Theophrastus
Characters 1 1.4
Old Testament
Isaias 1 0.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Appianus of Alexandria
Kings 1 12.7
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 2 0.8
Civil Wars 5 0.4
Mithridatic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 5 0.9
Dio Chrysostom
Orationes 11 0.6
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 6 1.1
unknown
unknown 1 0.2
Athenagoras
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 5 1.8
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Trallianos (epist. 3) 2 20.3
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 2 0.9
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 1 3.7
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 10 1.0
Demonstratio Evangelica 7 0.4
Vita Constantini 1 0.3
Oration of Constantine 2 1.8
Historia Ecclesiastica 10 1.0
Epiphanius
Ancoratus 15 3.7
Panarion (Adversus Haereses) 31 1.6
Origen
Contra Celsum 10 0.6
Commentarii In Evangelium Joannis 7 0.4
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 2 2.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 2 1.9
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 8 0.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Libanius
Epistulae 1-1544 3 0.2
Oratio 28 1 4.5
Oratio 42 1 2.1
Oratio 62 1 1.8
Oratio 63 1 2.9
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 4 1 1.4
Oratio 58 1 3.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 9 0.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 7 1.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 12 2.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 18 0.5
Annals of Rome 6 0.6
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 9 1.3
Historia Ecclesiastica 8 1.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 8 1.5
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 1.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 4 0.5
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 7 0.6
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 7 0.6
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.5
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 3.4
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 5 4.3
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 9.4
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 7 15.8
Commentarius In Apocalypsin 12 1.4
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 15 1.3
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 6.3
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 1.7
Clemens Romanus
Epistula II ad Corinthios 5 16.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 9 0.9
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Herodotus
The Histories* 1 0.1

Passages (2 of 376)

remove

New Testament, Letter of Jude

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg026.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.8 word list | read 1
1.10 word list | read 1