16231. βεβηλόω

to profane
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus120.0

Editions by Text Group (9)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Old Testament
Isaias 1 0.3
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8

Passages (1 of 12)

remove

Libanius, Epistulae 1-1544

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
556.3 word list | read 1