15921. βαπτίζω

to dip in
logeion_003
 countfreq. per 10K
core200.1
corpus7370.3

Editions by Text Group (104)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Theseus 1 1.3
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
De Vita Contemplativa 1 2.2
New Testament
Gospel according to Matthew 7 3.6
Mark 4 39.3
Mark 12 10.0
Gospel of Luke 10 4.8
Gospel according to John* 13 7.7
Acts 21 10.8
Epistle to the Romans 2 2.6
1 Corinthians 10 13.8
Epistle to the Galatians 1 4.1
Galen
De methodo medendi 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
Plato
Symposium* 1 0.5
Old Testament
unknown 1 0.5
Isaias 3 0.8
Polybius.
Histories* 6 0.2
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 3 0.8
Clement of Alexandria
Paedagogus 6 1.1
Eclogae propheticae 3 6.0
Quis dives salvetur 1 1.1
Excerpta ex Theodoto 7 9.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Hippocrates
Epidemiarum 2 0.5
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 6 1.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 4 0.5
unknown
unknown 1 0.2
Anonymus
Didache XII Apostolorum 4 18.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 2 17.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 4 1.9
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Plotinus
Enneades 2 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Demonstratio Evangelica 7 0.4
Onomasticon 3 2.4
Epiphanius
Ancoratus 5 1.2
Panarion (Adversus Haereses) 42 2.2
Anacephalaeosis [Sp.] 2 6.7
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 2 4.0
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 82 5.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 26 11.2
Exhortatio ad martyrium 4 3.2
De oratione 3 1.0
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 3 1.2
Homiliae In Lucam 6 3.5
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 2 1.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 6 0.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 15 1.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 18 1.8
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Oratio 11 1 0.6
Oratio 43 1 4.7
Oratio 45 1 3.1
Declamatio 12 1 2.4
Declamatio 30 1 1.9
Declamatio 46 1 2.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 22 2.0
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 13 2.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 12 0.4
Annals of Rome 2 0.2
Argumenta 1 0.4
Chronologia 1 13.4
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 6 0.9
Historia Ecclesiastica 5 0.8
Historia Religiosa 3 0.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 10 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 14 1.7
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 21 3.9
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 4 3.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 21 2.7
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 87 7.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 7 1.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 47 4.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 1.0
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 2 1.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 31 2.0
unknown 2 1.8
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4

Passages (1 of 418)

remove

Origen, In Jeremiam (Homiliae 1-11)

urn:cts:greekLit:tlg2042.tlg009.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.3 word list | read 3