14170. Ἀτθίς

Attic
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus900.0

Editions by Text Group (17)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 13 0.5
Deipnosophistae 13 0.5
Galen
De differentiis pulsuum 1 0.2
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
Pausanias
Description of Greece 14 0.6
Apollodorus
Library 3 1.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 34 8.6
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 1 2.8
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2

Passages (14 of 88)

remove

Pausanias, Description of Greece

urn:cts:greekLit:tlg0525.tlg001.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.2.6 word list | read 1
2.21.4 word list | read 1
3.11.1 word list | read 1
3.17.3 word list | read 1
4.1.8 word list | read 1
4.28.3 word list | read 1
5.10.4 word list | read 1
5.15.7 word list | read 1
6.7.6 word list | read 1
7.7.7 word list | read 1
7.20.6 word list | read 1
9.6.5 word list | read 1
9.29.1 word list | read 1
10.8.1 word list | read 1