13447. ἀσθενόω

to weaken
logeion_003
 countfreq. per 10K
core110.1
corpus2610.1

Editions by Text Group (101)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1
Plutarch
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 5 0.2
Deipnosophistae 5 0.2
Isocrates
Aegineticus 1 3.2
unknown
unknown 2 7.6
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
New Testament
Gospel according to Matthew 2 1.0
Mark 1 0.8
Gospel of Luke 1 0.5
Gospel according to John* 3 1.8
Acts 2 1.0
Epistle to the Romans 2 2.6
1 Corinthians 2 2.8
Second Corinthians 4 8.3
Second Timothy 1 7.6
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Anabasis* 6 1.0
Cyropaedia 3 0.4
Hiero 1 1.6
Galen
De usu pulsuum 2 4.4
De sanitate tuenda 1 0.1
De differentiis febrium 1 0.5
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
De crisibus 1 0.3
De methodo medendi 3 0.2
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De curandi ratione per venae sectionem 1 1.0
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 6 0.9
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
In Hippocratis De officina medici 9 2.2
Plato
Theaetetus 5 2.0
Alcibiades 2 2 4.4
Charmides 1 1.1
Lysis 1 1.3
Lucian of Samosata
Tyrannicida 1 3.4
Old Testament
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2 1.0
Isaias 6 1.5
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Adversus Mathematicos 1 0.1
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 3 0.5
Quis dives salvetur 1 1.1
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Hippocrates
De diaeta in morbis acutis 1 1.6
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 4 0.2
Origen
Contra Celsum 5 0.3
Commentarii In Evangelium Joannis 8 0.5
De oratione 4 1.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 5 0.5
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 4 0.3
Oratio 2 1 2.5
Oratio 48 1 2.8
Oratio 52 1 2.2
Oratio 53 2 7.4
Oratio 63 1 2.9
Declamatio 30 1 1.9
Declamatio 34 1 0.8
Declamatio 41 1 2.5
Declamatio 47 2 4.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 1 8.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 5 0.3
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 16 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 4 0.5
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 14 1.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 9 0.8
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 13 3.8
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 2.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
unknown 2 1.8
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (3 of 205)

remove

Origen, De oratione

urn:cts:greekLit:tlg2042.tlg008.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
11.2 word list | read 2
27.5 word list | read 1
27.9 word list | read 1