13255. ἀρχιερεύς

an arch-priest, chief-priest
logeion_003
 countfreq. per 10K
core280.2
corpus1,5000.7

Editions by Text Group (96)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Plutarch
unknown 1 1.3
unknown 1 0.9
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
De Gigantibus 1 3.1
De Ebrietate 1 0.9
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 3 1.9
De Fuga Et Inventione 8 7.5
De Somniis (Lib. I-Ii) 7 2.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 17 5.5
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 23 4.1
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
Legatio Ad Gaium 3 1.7
New Testament
Gospel according to Matthew 25 12.8
Mark 22 18.3
Gospel of Luke 15 7.2
Acts 23 11.8
Letter to the Hebrews 17 32.6
Gospel according to John* 21 12.4
Galen
De compositione medicamentorum per genera 2 0.2
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
Old Testament
Leviticus 1 0.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 2 1.4
Isaias 2 0.5
Appianus of Alexandria
Civil Wars 2 0.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 3 1.0
Excerpta ex Theodoto 2 2.6
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 8 1.5
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 5 5.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Philadelphios (epist. 5) 1 9.6
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 2 7.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 9 0.4
Historia Ecclesiastica 35 3.6
Demonstratio Evangelica 92 5.7
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
De Theophania (Fragmenta) 6 7.3
De Laudibus Constantini 3 1.6
Historia Ecclesiastica 34 3.4
Epiphanius
Ancoratus 7 1.7
Panarion (Adversus Haereses) 12 0.6
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 10 6.5
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 19 1.1
Commentarii In Evangelium Joannis 75 4.6
Exhortatio ad martyrium 3 2.4
De oratione 6 2.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 2 1.9
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 1 2.7
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 5 3.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 4 1.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 42 4.6
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 3 6.6
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 21 1.9
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 4 1.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 102 9.3
Anna Comnena
Alexias 16 1.1
Alexias 17 1.2
Alexias 17 1.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 9 1.7
Gelasius
Historia Ecclesiastica 6 1.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 179 5.2
Annals of Rome 89 9.6
Argumenta 16 6.8
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 31 4.6
Historia Ecclesiastica 31 4.7
Historia Religiosa 4 0.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 15 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 24 3.0
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 25 4.7
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 6 1.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 13 1.7
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 43 3.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 204 12.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 4 1.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Herodotus
The Histories* 4 0.2
Polybius.
Histories* 3 0.1

Passages (19 of 843)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.6 word list | read 4
1.8 word list | read 1
1.18 word list | read 1
1.20 word list | read 1
1.29 word list | read 1
1.31 word list | read 2
2.6 word list | read 1
2.7 word list | read 2
2.22 word list | read 1
2.23 word list | read 1
4.10 word list | read 1
4.16 word list | read 1
4.17 word list | read 1
4.20 word list | read 1
5.8 word list | read 1
5.17 word list | read 5
5.21 word list | read 3
5.22 word list | read 1
5.36 word list | read 2