13209. ἀρχέτυπος

first-moulded as a pattern
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1430.1

Editions by Text Group (55)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 3 2.3
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 3 0.9
De Cherubim 1 1.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 3 2.7
De Posteritate Caini 2 1.8
Quod Deus Sit Immutabilis 2 2.2
De Plantatione 2 2.2
De Ebrietate 1 0.9
De Confusione Linguarum 1 1.0
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 3 1.9
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 7 2.8
De Josepho 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 8 1.4
De Virtutibus 2 1.7
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 2 2.2
Quod Omnis Probus Liber Sit 2 2.7
De Aeternitate Mundi 1 1.1
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Clement of Alexandria
Protrepticus 3 1.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
Plotinus
Enneades 18 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 6 0.3
De Laudibus Constantini 2 1.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
De Filio (Orat. 30) 2 4.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Elias
In Porphyrii Isagogen 3 0.8
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 8 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 6 1.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 2.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 12 0.8
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3

Passages (6 of 119)

remove

Philo Judaeus, De Somniis (Lib. I-Ii)

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg019.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.37 word list | read 1
1.75 word list | read 2
1.126 word list | read 1
1.188 word list | read 1
1.232 word list | read 1
2.147 word list | read 1