1279. ἀειδής

without form, incorporeal
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus350.0

Editions by Text Group (22)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 3 2.7
De Gigantibus 1 3.1
De Plantatione 2 2.2
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 2 1.5
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Aristotle
Ars Poetica 1 0.9
Ars Poetica* 1 0.9
Hippocrates
De natura muliebri 1 0.9
De muliebribus 1 0.2
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 6 1.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 5 0.2
Historia Ecclesiastica 1 0.1
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4

Passages (2 of 35)

remove

Philo Judaeus, De Plantatione

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg010.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
21 word list | read 1
126 word list | read 1