12787. ἀρνίον

a little lamb; a sheep-skin
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1840.1

Editions by Text Group (27)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
Revelation 29 27.7
Gospel according to John* 1 0.6
Lucian of Samosata
De saltatione 1 1.4
Aesop
Fabulae 6 1.4
Lysias
Against Diogeiton 1 5.6
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 2 0.4
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Porphyrius
Zetemata codicis Vaticani 1 1.0
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 14 0.9
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 2 0.8
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 4 1.4
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Commentarius In Apocalypsin 91 10.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 11 4.6
Clemens Romanus
Epistula II ad Corinthios 3 9.6
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (1 of 96)

remove

Lysias, Against Diogeiton

urn:cts:greekLit:tlg0540.tlg032.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
21 word list | read 1