12576. ἀριστεῖος

belonging to the bravest, bestowed as the prize of valour
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus460.0

Editions by Text Group (34)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
unknown 1 1.2
unknown 1 0.9
Fabius Maximus 1 1.3
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Isocrates
On the team of horses 1 3.3
Panegyricus* 1 0.9
Sophocles
Philoctetes 1 1.0
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 3 1.0
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
Lysias
Funeral Oration 1 2.3
Apollodorus
Library 3 1.1
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Punic Wars 2 0.8
Civil Wars 5 0.4
Mithridatic Wars 1 0.4
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Excerpta Polyaeni 1 0.6
unknown
unknown 1 0.2
unknown 1 0.6
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Libanius
Oratio 54 1 1.6
Declamatio 48 1 1.9
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Plato
Symposium* 1 0.5

Passages (1 of 44)

remove

Plutarch, unknown

urn:cts:greekLit:tlg0007.tlg010.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
17.1 word list | read 1